Leden stemmen in met renovatie atletiekbaan

Apeldoorn, 8 April-Leden Stemmen in.

IMGP8359

 

 

5 April was er een Speciale Algemene Ledenvergadering over de plannen voor de nieuwbouw van de baan.

 

Marsja Parlevliet, Senior Archeoloog van de gemeente Apeldoorn gaf  uitleg over de ijzerslakkenhoop in het Orderbos. Verspreid over de Veluwe zijn in de Middeleeuwen schansen gebouwd, verdedigingsplekken, op de Veluwe gaf dat stuwwallen, het ijzer (klapperstenen) zijn door die stuwwallen hier op de Veluwe omhoog gekomen. IJzererts en houtskool doe je samen in een ijzeroven. De oven gaat kapot en onderin bevind zich ijzerslak en dit zijn archeologisch de mooiste vondsten. 650.000 kilo IJzerslak ligt er naast onze baan. Er zijn in het verleden ook sporen gevonden van een een nederzetting over een veel groter gebied dan alleen de atletiekbaan en meer dan de helft van de baan is hierdoor uitgeroepen tot archeologisch monument en word als heel uniek monument aangemerkt.

ijzerslak ijzerslak

 

Op ons terrein word verwacht dat archeologische materialen te vinden zijn op 40 cm diepte. Voor de aanleg van de nieuwe baan moeten we 60 cm diep de grond in dit zou betekenen dat archeologisch onderzoek nodig is. Dit zou de voortgang het hele proces vertragen waardoor ervoor gekozen is om het terrein 20 cm op te hogen.

 

Gerrit Pothoven gaf een toelichting op het ontwerp van de baan.

Er Komt nieuwe led verlichting met hogere masten en het trappetje blijft, naast de nieuwe ingang.

Kunstgras wordt met zand ingestrooid en niet met rubberkorrels.

Op de 4 hoeken van de baan komen elektra en wateraansluitingen

Veiligheid parkeerplaats als de ingang wijzigt wordt naar gekeken door de geul naast de parkeerplaats dicht te maken en daar een pad te maken.

Tribune is niet voor gekozen, is naar gekeken, maar moest worden geschrapt.

Eind september hopen we de eerste wedstrijd weer op de baan te kunnen houden.

De kleedkamers en het clubhuis blijven toegankelijk tijdens de renovatie.

 

Joost van Bree van C.S.C , de aannemer die de verbouwing gaat realiseren geeft een korte uitleg over het afwaterings systeem, Dit zal gebeuren  d.m.v. een kratsysteem, 260 m³ aan kratten die in de grond gestopt worden. Deze komen dieper dan 40 cm waardoor er op deze plek wel archeologisch onderzoek moet plaatvinden. Dit zal naar verwachting de voortgang niet vertragen.

De bestaande stukken van afwatering buiten de baan zullen blijven bestaan en door het ophogen van de baan met 20 cm. zal er ook een betere afvoer van het water zijn. Dat er nu plassen op de baan staan komt omdat de grindbakken verzadigd zijn.

De gehele verbouwing zal begeleid worden door Lomme Siebenga .Hij is adviseur zal ons de komende 4 maanden als projectleider gaan begeleiden.

 

Het financiële plaatje is uitgelegd door Leo Poen en Rene  Derksen. Om het geheel sluitend te krijgen is een ledengroei nodig van 5% over 2 jaar. Dat betekend dat we in 2032 op 2000 leden zouden moeten zitten. Mocht deze ambitie niet haalbaar zijn moet er gezocht worden naar andere inkomsten. Je kan hierbij denken aan open club gedachte, extra verhuur van de baan , andere lidmaatschap vormen  etc.

Een mooie uitdaging voor het bestuur. Het bestuur geeft aan tijdens de ALV van November  een plan presenteert hoe verder te gaan in de toekomst.

 

Aan het eind van de verschillende presentaties vraagt het bestuur de aanwezige leden in te stemmen met deze plannen. Een zeer groot aantal handen gaan de lucht in waarmee het bestuur groen licht krijgt om bij verkrijging van de lening en subsidie  van de gemeente te starten met de realisering van de grootste en mooiste atletiekbaan van Nederland. De gemeente raad neemt hierover op 20 April een besluit.

 

We hopen dat we in November weer kunnen trainen en wedstrijden kunnen houden op een baan waar we trots op mogen zijn. Daar is jullie hulp zeker bij nodig !

Meld je aan als vrijwilliger voor diverse commissies of als jurylid, en zorg er zo voor dat  we deze investering kunnen behouden en uitbouwen.

 

Meld je nu aan voor  de klusdagen op 22 april en 29 april om kosten te besparen en gezamenlijk deel te nemen aan de start van de renovatie van de atletiekbaan.