Update nieuwe baan – 30 maart 2017

Apeldoorn 30 Maart -Na een aantal gesprekken in het bouwteam ( bestaat uit aannemer, projectbegeleider, gemeente, Atletiekunie en AV’34) is het ontwerp van de baan, zoals die er na de renovatie komt uit te zien, klaar.

Volgende week woensdag 5 april 2017 is er een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin de leden uitleg krijgen over de renovatie en hier vragen over kunnen stellen.Het bestuur zal in deze ALV toestemming aan de leden vragen om het geld dat door gemeente beschikbaar wordt gesteld, te gebruiken voor de renovatie, zoals deze nu voorzien is.

Op 13 april 2017 is er een Politieke Markt (PMA) van de gemeente Apeldoorn waarin het verzoek van AV’34 om budget voor de renovatie te krijgen, zal worden besproken. AV’34 zal daar de gelegenheid krijgen om hun standpunt in te brengen en daar zal gebruik van gemaakt worden door de voorzitter a.i. Een week later volgt dan het raadsbesluit over dit budget en dan wordt bekend hoeveel geld AV’34 daadwerkelijk gaat krijgen.

Er is voor gekozen om de ALV van AV’34 voor dit besluit te houden, om de aannemer in de gelegenheid te stellen om alvast te beginnen met het plaatsen van bestellingen etc., uiteraard alles onder voorbehoud van het toe te kennen budget door de gemeente. AV’34 loopt hierin in geen enkel risico, mocht de gemeente onverhoopt toch besluiten om het budget te verlagen. Dit risico ligt geheel bij de aannemer.

In een gesprek met de gemeente  is besloten om de baan 20 cm op te hogen. Dit kost behoorlijk veel geld, maar dan weten wij wel waar wij aan toe zijn. De gemeente heeft toegezegd dat deze kosten voor haar rekening komen. Net als de kosten voor eventuele archeologische onderzoeken, die hier mee samen hangen. Het niet ophogen van de baan zal betekenen dat er op elke plek waar meer dan 40 cm de grond ingegaan wordt, een archeoloog moet meekijken en dat is een hele onzekere factor. Zowel qua tijd als qua kosten.

De omgevingsvergunning (gemeente Apeldoorn) is inmiddels ingediend. De status van de monumentenvergunning (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) is niet helemaal duidelijk, maar de verwachting is dat die inmiddels ook als ingediend wordt beschouwd.

Inmiddels zijn er ook gesprekken over het kunnen gebruiken van Veld 11 als trainingslocatie tijdens de renovatie. Zodra hier meer over bekend is, zullen de trainers hierover geïnformeerd worden.

Door de aannemer is een lijst gemaakt met werkzaamheden die door leden van AV’34 zelf gedaan kunnen worden. Deze werkzaamheden leveren ruim € 10.000 op. Waarschijnlijk zal er eind april op twee zaterdagen een beroep gedaan worden op leden en ouders/familie van leden om daarbij te helpen. LAAT ONS NIET IN DE STEEK EN KOM HELPEN. Hierover zal via de site en andere sociale media gecommuniceerd worden.Ook de gemeente heeft ons nog een helpende hand toegestoken door, kosteloos, zand en grond beschikbaar te stellen voor het ophogen van de baan.