Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuws van de stuurgroep nordic walking.

Berichtgeving over de stuurgroep naar de leden is een eerste keer gedaan. Op de hoogte zijn van de onderwerpen die spelen geeft meer betrokkenheid. Hoewel we hier geen reacties op hebben ontvangen is afgesproken dat we dit vooreerst nog aanhouden.

De folder voor nordic walking laat nog even op zich wachten. Dit wordt onderdeel van het vereniging breed communicatiebeleid. Er zal een nieuwe folder worden gemaakt met een omslag met algemene informatie van de vereniging. Daarbij aparte inlegvellen voor de verschillende loopgroepen. Wij zullen dus extra aandacht moeten besteden aan de website van AV34 voor het nordic walking gedeelte.

Yvonne heeft na veel jaren deelname aan de stuurgroep besloten om te stoppen. Ze blijft wel trainer en gezellig meelopen. We hebben in ieder geval een geïnteresseerde voor de functie. Zij wordt uitgenodigd voor het volgende overleg.

Ons gezellig koffie / theemoment in de laatste week van iedere maand op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend was niet mogelijk omdat de kastjes op slot zaten. Onno zal dit met de trainers kortsluiten.

We hebben een algemeen emailadres voor nordic walking. Alle verzoeken voor informatie / bijdrage voor een krant, folder e.d. kunnen hierheen worden gestuurd. Magda en Bert kunnen hier allebei bij. Ons emailadres is nordicwalking@av34.nl

Voor de herkenbaarheid van trainers is het handig om tshirts met trainer te dragen. We vragen na of en waar deze leverbaar zijn.

De lange afstandsgroep van de zaterdagochtend loopt regelmatig op locatie. Dit is een afstand die door AV34 wordt aangeboden op zaterdag en dus ook beschikbaar moet zijn voor iedereen. Bekijken met de trainers hoe we dit kunnen faciliteren voor alle lopers.

Een valpartij was aanleiding om te kijken hoe het staat met EHBO en reanimatiecursus. Deze wordt al door AV34 aangeboden door Ronald van Ingen. Navragen wanneer dit weer aangeboden wordt en wie daarbij uitgenodigd dienen te worden.

 

Nordic Walking overzicht