ALV 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

Onder het genot van pepernoten is op 29 november jongstleden de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden. In een goed gevuld clubhuis heeft ons bestuur de stand van zaken van AV34 toegelicht en kon breed worden ingegaan op de bij de leden levende vragen.

Onze voorzitter ad interim René Derksen verzorgde de algemene stand van zaken en leidde de diverse sprekers in. Blij verrast waren wij met de uitbreiding van ons bestuur met twee algemene bestuursleden (Rob van Emst-penningmeester en Ivar Rood-secretaris). Met Ronald van Ingen is nu sprake van een 4-koppig bestuur. René benadrukte dat uitbreiding van bestuur, commissies en trainerscorps zeer gewenst blijft en dat sprake is van een aantal vacatures (deze zijn aangegeven op onze website). Het bestuur en commissies hebben smalle basis en alle bijdragen hierin zijn welkom.

In het me-too tijdperk zijn vertrouwelijke kwesties inmiddels goed geborgd bij twee actieve vertrouwenscontactpersonen.

 In financiële zin is -zo lichtte Rob toe- sprake van een gezonde vereniging, zodat de contributiegroei beperkt kan blijven tot een inflatiecorrectie. Wel blijft de ledengroei wat achter bij de verwachtingen en wordt een ieder uitgenodigd hierin mee te denken.

De WOC uitte haar zorg over het aantal juryleden waarop bij (uit-)wedstrijden een beroep kan worden gedaan. Aangroei van het jurycorps is noodzakelijk. Daarnaast spelen wat praktische afstemmingsproblemen bij het opstellen van de jaaragenda en de organisatie van de benodigde inzet voor de ondersteuning daarbij. In het bijzonder speelt dit bij Stedenwedstrijden. De pupillentrainers en WOC stemmen inzake deze af.

Er ontstond wat discussie over het al dan niet stopzetten van contributie bij langdurige afwezigheid. Het bestuur gaf aan hierin 1 lijn te willen trekken maar zal per individueel geval bekijken wat hierin redelijk en billijk is. Dat correspondeert goed met de “look-and-feel” van onze vereniging: hecht en warm, maar ook praktisch.

Diverse jubilarissen werden in het zonnetje gezet en bedankt voor hun grote bijdrage en inzet in de vereniging over langdurige perioden. Dat gaf een mooi inzicht in de rijke historie van onze club.

 De afronding vond plaats in een informeel samenzijn onder het genot van een drankje en bittergarnituur (waarvoor dank).

 Ik spreek hierbij mijn bijzondere waardering uit voor alle bestuursleden,  commissieleden en trainers die zich ook het afgelopen jaar weer enorm voor onze vereniging hebben ingezet.

Nieuws overzicht