De Gezondere Kantine

In het kader van bewustwording, gezondheid, bewegen en jongeren op
gezondgewicht (JOGG), anti-rookbeleid, etc., trekken we deze lijn nu
ook door naar ons clubhuis. Naast het huidige aanbod van onze
assortiment in het clubhuis van eten en drinken, zal er meer worden
gericht op gezondere keuzes & alternatieven worden geboden.

Betrokken mensen van  AV'34 werken volgens de Team:Fit aanpak en
hanteert hierbij de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen
zijn opgesteld door het Voedingscentrum.
De gezondere keuzes komen meer en beter in beeld en zijn dan ook
makkelijker keuzes. Ieder jaar brengen wij het aanbod van onze horeca
in kaart met de kantinescan.
De rapportage daarvan zal met het bestuur gedeeld worden.

Via onze website (Vereniging -> De gezondere Kantine) blijven wij onze
leden informeren over de laatste ontwikkeling.

Team Fit

Nieuws Overzicht