Corona vervolg

Geachte leden,

De genomen corona maatregel voor AV’34 worden aangepast.

Aanpassing is dat we de vereniging weer open kunnen stellen voor alle leden. Vanaf 12 mei starten  de G-atleten weer en vanaf woensdag 13 mei ook de overige sporters;  de leden van 19 jaar en ouder. Het gevoel om de vereniging weer helemaal open te stellen is prettiger dat het te moeten sluiten, maar het geeft wel méér organisatie om dit verantwoord te doen.

We hebben al  ervaring opgedaan met pupillen en junioren. Trots zijn we er op hoe gedisciplineerd ouders, jeugdleden en trainers dit oppakken. Deze discipline is ook belangrijk om iedereen een veilig gevoel van sporten en bewegen te geven bij AV’34.

Bijgesloten zijn de protocollen voor de sporters en trainers; deze protocollen zijn leidend voor AV’34.  Lees deze goed door. Hier staat bijvoorbeeld ook opgenomen dat groepen, naast de 1,5 meter individuele afstand, ook tijdens het trainen niet groter mogen zijn dat 10 (inclusief trainer/begeleider).  De trainers voor de verschillende loop- en NW-groepen krijgen ook hierover praktische informatie van de coördineerde trainers  en kunnen daar ook terecht met vragen.

Ook is er vooral voor de zaterdagochtend nog wat uitdaging om niet met alle groepen tegelijk op de accommodatie te zijn. De toegangshekken aan beide ingangen zijn dan ook zo veel mogelijk open om op gepaste afstand de toegang te passeren. Daarnaast zijn er ook trainingstijden aangepast.

De trainingstijden zaterdagochtend zijn:

-        8.45 loopgroepen

-        9.00 pupillen

-        9.15 loopgroep Wim van Beek

-        9.30 Nordic Walking

-        10.00 mila

-        10.30 baanatletiek(werp)

Om zo weinig mogelijk overlap te hebben met verschillende groepen is het belangrijk om niet eerder dan 5 minuten vóór aanvang training te komen en na de training direct de accommodatie te verlaten. Het gezamenlijk wat drinken na afloop kan helaas nog niet. Het clubhuis, krachthonk en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht. Toiletten in het kleedkamergebouw kunnen alleen bij hoge noodzaak gebruikt worden. Voor de toiletten en atletiekmateriaal zijn desinfecterende middelen aanwezig. Verder vragen we iedereen desinfectiemiddel voor eigen gebruik mee te nemen.

AV’34 laat zich adviseren via RIVM, gemeente, Atletiekunie en NOC*NSF. Wij hebben de verplichting om op basis daarvan protocollen op te stellen. We zoeken niet de grens op, maar stellen de veiligheid voor ons allen voorop.

Voor vragen kan iedereen altijd terecht bij Wim van Beek 06-30069230 (accommodatie verhuur), Ronald van Ingen 06-21897153 (bestuurslid) en Pierre van Rijn 06-53169379 (voorzitter AV’34).

Namens het crisisteam AV34,

Pierre van Rijn, voorzitter

Downloads:

Nieuws Overzicht