Algemene ledenvergadering - 24 november

Hierbij nodigen we u uit voor een Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 november, 20:30 uur, in het Clubhuis van AV’34

 Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen Bestuur
 3. Notulen ledenvergadering van 24 mei 2022
 4. "Rondje langs de velden"
 5. Financiën
  • Begroting 2023
  • Contributie 2023
 6. Verkiezing bestuursleden:
  • Aftredend, niet herkiesbaar: René Derksen (penningmeester)
  • Voorstel toetredend: Chantal van Poppel
 7. Ingekomen stukken / rondvraag
 8. Blessurepreventie: presentatie door Johann de Jong (Isokin)
 9. Afsluiting

Binnen het bestuur is een vacature voor algemeen bestuurslid, met als aandachtsgebied de loopgroepen. Als er kandidaten zijn voor deze vacature, dan hoor we dit graag (aanmelden via secretaris).

De stukken voor de vergadering zullen uiterlijk 2 weken voor de ALV beschikbaar gesteld worden.  
Graag ontvangen we eventuele vragen voor maandag 21 november, via e-mail secretaris@av34.nl

 

Nieuws Overzicht