Kernwaarden

AV34 zorgt voor een veilige omgeving waar haar leden op een verantwoorde en doelmatige wijze Nordic walking, hardlopen en atletiek kunnen beoefenen met begeleiding door gekwalificeerde trainers, een professionele accommodatie en goed materiaal.

AV34 stelt plezier in bewegen voorop. De vereniging stimuleert en ondersteunt activiteiten die de sociale contacten en saamhorigheid bevorderen.

AV34 streeft naar verbetering van sportieve prestaties van alle leden op hun eigen niveau. Bij recreatieve sporters ligt de nadruk op fitheid en gezondheid, terwijl bij wedstrijdsporters prestaties op regionaal, landelijk of internationaal niveau worden nagestreefd.

AV34 streeft ernaar een vereniging te zijn waarbij iedereen respect heeft voor elkaar en elkaars inspanningen. De vereniging bevordert gelijkheid en stimuleert een respectvolle omgang tussen alle leden.

Missie Visie en Kernwaarden Overzicht