Sleutel beleid

Trainers, vrijwilligers of andere belanghebbenden kunnen een sleutel krijgen voor de accommodatie van AV34. Deze sleutel kan aangevraagd worden bij een bestuurslid. Stuur een email met daarin je motivatie. Bestuur neemt een besluit over het afgeven. Dit om overzicht op het aantal in omloop zijnde sleutels te bewaken. Te veel sleutels in omloop is niet nodig. Dit werkt ongewenst toegang in de hand. 

Sleutels worden uitgegeven door baanbeheer. Na betaling van een borg van 30,- krijg je de sleutel mee. Sleutels worden op naam uitgegeven. Je bent dus persoonlijk verantwoordelijk voor het juist gebruiken van je sleutel. Borg krijg je terug bij persoonlijk inleveren van de sleutel bij baanbeheer. 

AV34 werkt met digitale sleutels voorzien van profielen. Ieder profiel is ingesteld met tijden waarop deuren geopend en gesloten kunnen worden. Buiten de tijden van een profiel werken de sleutels niet. Iedere opening of sluiting wordt geregistreerd. Gebruik dus alleen je eigen sleutel. Leen je sleutel niet uit, je blijft verantwoordelijk voor je eigen sleutel.

Atletiekvereniging AV34 Overzicht