Werkzaamheden rondom Orderbos

Vanaf 27 september tot half november kan de atletiekbaan soms minder goed bereikbaar zijn door werkzaamheden in sportpark Orderbos.

In opdracht van de gemeente wordt de komende twee maanden het fiets- en voetpad aan de Sportlaan vervangen en wordt in sportpark Orderbos het bestaande asfalt door nieuw asfalt vervangen. Ook worden de fietsknelpunten aangepakt voor meer veiligheid van de fietsers. Goed nieuws natuurlijk, maar het betekent wel een en ander voor de bereikbaarheid. In de brief van Dostal Wegenbouw lees je meer over wanneer wat wordt gedaan.

Het Orderbos

Zowel de parkeerplaats als het fietspad in het Orderbos krijgen een nieuwe asfaltlaag. Ook worden er hekwerken en wildroosters verplaatst. De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen om hinder zo beperkt mogelijk te houden.

Fase 1: maandag 27 september t/m vrijdag 8 oktober 2021 Parkeerplaats bij AV '34 en fietspad door het bos (achter de atletiekbaan)
Fase 2: maandag 27 september t/m vrijdag 22 oktober 2021 Sportpark Orderbos en aansluiting met de Sportlaan
Fase 3: maandag 25 oktober t/m vrijdag 12 november 2021 Fiets- en voetpad langs de Sportlaan

Nieuws Overzicht