Handleiding Webredactie

 

Gebruik onderstaande tips, die het voor ons gemakkelijker maken om de content goed te verwerken en de site overzichtelijk te houden. Voor vragen kun je altijd terecht bij de Webredactie.

 

 • Kom niet met wat vage aanwijzigingen en de vraag of wij er iets leuks van kunnen maken maar lever een zelf geschreven stuk in.
 • Maak je tekst a.u.b. als Word-bestand. Verstuur dit als bijlage bij een e-mail.
 • Gebruik geen gekleurde letters of afwijkende lettertype.
 • Houd je informatie zo kort mogelijk. Korte teksten worden beter gelezen dan langere.
 • Geef je tekst een korte kop/titel, waaruit direct blijkt waar het over gaat.
 • Vermeld in een wedstrijdverslag naam, datum en plaats van het evenement en wie wat gepresteerd heeft/hebben (voornaam, achternaam en categorie). Een paar leuke foto's zijn altijd welkom.
 • Vermeld (boven of onder je tekst) een datum en de naam van de opsteller .
 • Teksten die uitnodigen tot reactie en/of discussie en die niet specifiek gaan over AV'34, kun je beter aanbieden bij de site van        Geen stijl.
 • Algemeen: probeer ervoor te zorgen, dat de webmaster zo weinig mogelijk (corrigeer)werk aan je content heeft. Dan wordt je tekst meestal nog dezelfde dag geplaatst.
 • Alles wat je geplaatst zou willen zien kan gemaild worden naar de webredactie

Foto's

Er worden steeds meer foto's gemaakt tijdens evenementen. Dat maakt de site levendig, en aantrekkelijk om te bezoeken. Maar ook hier moeten we ervoor waken, dat we niet worden overladen met te grote hoeveelheden. Hiervoor hebben wij een fotopagina.

 • Probeer het aantal foto's te beperken door vooraf een selectie te maken.
 • Noem naam, plaats en datum van het evenement, plus de naam van de fotograaf.
 • Foto's kunnen gestuurd worden naar de webredactie
 • Voor het aanleveren van meerdere foto's raden wij WeTransfer aan. Ga hiervoor naar WeTransfer en richt de foto's aan de webredactie

Weigering content.

De redactie heeft altijd het recht om tekst- of fotomateriaal te weigeren als het niet past binnen de doelstelling van de site óf als het aangeleverde materiaal te groot of onhandelbaar is.