Werkwijze nieuw bestuurslid

In de statuten van AV34 onder "Artikel 9. Bestuur" staat beschreven hoe bestuursleden kandidaat gesteld worden. Hieronder een overzicht van de stappen die doorlopen worden:

1. Een persoon geïnteresseerd in een rol binnen het bestuur meldt zich bij het bestuur. Dit kan zijn naar aanleiding van gesprek, vacature of een spontane aanmelding.

2. Bestuur of een vertegenwoordiging van het bestuur nodigt de persoon uit voor een kennismaking. Hierbij hebben de persoon en het bestuur een gesprek over motivatie, verwachingen, beschikbaarheid en interesse. Maar nog belangrijker "klikt het wederzijds"? Gaat dit goed dan wordt de persoon kandidaat bestuurslid. 

3. Kandidaat bestuurslid wordt uitgenodigd de bestuursvergaderingen bij te wonen. Dit om proef te draaien, zelf te ervaren hoe gewerkt wordt. Op deze wijze krijgt de kandidaat andidaat meer inzicht in wat het bestuur precies doet en welke rol kandidaat daarin kan vervullen.

4. Het bestuur draagt de kandidaat voor in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV). De leden stellen de kandidaat formeel aan als bestuurslid. 

 

Elk verenigingsbestuur valt onder de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is ingesteld op 1 juli 2021. Doel van deze wet is het afdwingen van "behoorlijk bestuur".  Meer dan duizend keer per jaar gaat er binnen verenigingen wat mis, met grote gevolgen. Soms is sprake van fraude, zelfverrijking of bewust wanbeheer en soms van onwetendheid. Denk aan financieel geknoei, onoplettendheid van bestuur of verstrengeling van belangen. In de wet staan (strenge) regels over het besturen van verenigingen. In de wet is ook de persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders verbreed. Concreet houdt dit in dat een bestuurslid niet meer kan stellen dat je alleen gaat over je eigen portefeuille. Samenwerking en kennisdeling zijn sleutelwoorden binnen het bestuur.

Wil een bestuur de continuïteit van de vereniging ondersteunen, dan kan dat alleen als het bestuur een zekere mate van stabiliteit kent. Reden te meer om zorgvuldig om te gaan met bestuurswisselingen en opvulling van bestuursvacatures. Met bovenstaande stappen borgen we dit.