Regels voor gebruik

Om veilig, overzichtelijk en plezierig gebruik van de accommodatie mogelijk te maken gelden de onderstaande regels. Op sommige momenten wordt de accommodatie intensief gebruikt. Spreek elkaar aan als je onveilige situaties ziet! Doe dit op een kalme, respectvolle en duidelijke manier. 

De onderstaande algemene regels gelden ten allen tijden. Voor specifieke onderdelen gelden aanvullende regels voor gebruik. 

Algemene regels

 • Gebruik van of bezoek aan de accommodatie geschiedt voor eigen risico
 • Alcohol, drugs, wapens of vuurwerk zijn verboden
 • Roken is alleen toegestaan buiten de accommodatie
 • Huisdieren blijven buiten de accommodatie
 • Betreding van de accommodatie door onbevoegden is niet toegestaan
 • De hoofdgebruiker heeft het eerste recht op gebruik, gelijktijdig gebruik is alleen mogelijk in overleg met de hoofdgebruiker
 • Op de atletiekbaan wordt linksom (tegen de klok in) gelopen, lopen in de andere richting is alleen mogelijk als het veilig is en in overleg met alle andere gebruikers op dat moment
 • Als de pupillen (kinderen onder de 12 jaar) trainen, gaat hun programma voor dat van andere gebruikers, gelijktijdig gebruik is alleen mogelijk als het veilig is en in overleg met de (hoofd) trainer van de pupillen

Regels voor trainers, coaches of begeleiders

 • Zorg voor een omgeving waarbinnen de sporter zich veilig voelt
 • Ga respectvol om met iedere sporter
 • Ga respectvol om met de accommodatie of materialen 
 • Misbruik je machtspositie niet
 • Raak de sporter alleen aan ter ondersteuning van de training of met expliciete toestemming van de sporter
 • Maak geen opmerkingen die seksueel van aard zijn
 • Bescherm de sporter tegen machtsmisbruik en seksuele intimidatie door anderen
 • Seksuele handelingen of seksuele relaties met jeugdige sporter worden beschouwt als seksueel misbruik

Regels voor alle sporters

 • Respecteer en accepteer een ander zoals hij of zij is
 • Respecteer de prestatie van een ander
 • Benader elkaar positief, begripvol en sportief
 • Maak alleen gepaste grappen
 • Houd rekening met elkaar
 • Geeft elkaar voldoende ruimte

Regels voor gebruik van de atletiekbaan

 • Bewaak de veiligheid voor alle gebruikers
 • Geef andere gebruikers voldoende ruimte
 • Houdt rekening met elkaar
 • Oversteken van het veldgebied via de hoogspring gedeelten van de atletiekbaan, steek het veldgebied nooit over
 • In- of uitlopen buiten de atletiekbaan, op het kunstgras of buiten de accommodatie, op de atletiekbaan is mogelijk als er geen andere gebruikers zijn
 • Probeer als groep maximaal twee banen tegelijk te gebruiken voor het trainen
 • Doe oefeningen zoveel mogelijk buiten de atletiekbaan, op het kunstgras of op de hoogspring gedeelten
 • Doe loopscholing zoveel mogelijk op de buitenste twee banen, op het kunstgras of op de aanloop van de verspring- of hoogspringbakken
 • Lopen op een hoog tempo aan de binnenzijde in baan 1 of 2
 • Lopers in een groep lopen achter elkaar
 • Inhalen van langzamere lopers in baan 2
 • Sprinten is mogelijk in banen 3 tot en met 10
 • Langzaam lopen, dribbelen of pauzes in baan 3 of 4
 • Hordelopen wordt uitgevoerd op de buitenste banen van de rechte stukken
 • Bij het oversteken van de atletiekbaan goed kijken of er andere gebruikers aankomen
 • Bij stoppen uitstappen naar buiten, kijk hierbij of er andere gebruikers aankomen
 • De hoogspring- en de polsstokhoogspringinstallatie alleen gebruiken voor (polsstok)hoogspringen 

Regels voor gebruik van materiaal

 • Gebruik materialen alleen waarvoor ze bestemd zijn
 • Behandel materialen zorgvuldig
 • Ruim materialen na gebruik op op de daarvoor bedoelde plek
 • Meld eventuele schade bij de trainer

Regels voor gebruik van krachthonk

 • Gebruik van de krachtruimte is op eigen risico
 • Gebruik van het krachthonk is alleen toegestaan als er minimaal twee personen aanwezig zijn
 • Gebruik van het krachthonk is alleen toegestaan als er iemand ouder dan 18 jaar aanwezig is
 • Gebruik bij voorkeur onder toezicht van een trainer
 • Gebruik het krachthonk alleen voor krachttrainingen
 • Gebruik een handdoek op de toestellen en matten
 • Ruim gebruikte spullen op
 • Laat het krachthonk netjes en schoon achter
 • Meldt eventuele schade bij je trainer of via een mail aan info@av34.nl

Regels voor gebruik van clubhuis

 • Eigen consumpties meenemen is niet toegestaan
 • Het is verboden glaswerk mee te nemen buiten de ruimte waar het glaswerk verstrekt is
Atletiekvereniging AV34 Overzicht