Statuten

Statuten zijn de basis voor AV34, hierin staan de regels en de afspraken. Als er onduidelijkheid is over hoe AV34 moet handelen, dan leest u in de statuten wat u moet doen. En welke gevolgen dat heeft. Statuten opstellen is wettelijk verplicht bij de oprichting van een rechtspersoon.

Wilt AV34 de statuten aanpassen? Dan geeft de Algemene Leden Vergadering hier goedkeuring voor. Hierna moet een notaris dit doen door een akte van statutenwijziging te maken. Dit is wettelijk verplicht. Statuten wijzigen bij de notaris kost geld.

De statuten van AV34 treft u in het volgende document aan. 

Downloads: