Visie

Onze visie is om binnen de gemeente Apeldoorn een leidende organisatie te zijn op het gebied van toegankelijk en inclusieve atletiek, hardlopen en Nordic walking. Mensen van alle niveaus en achtergronden stellen we in staat om op hun eigen niveau hard te lopen, baanatletiek te doen of mee te doen aan Nordic walking. 

Naast bovenstaande zijn we een organisatie die talentontwikkeling stimuleert. Getalenteerde en gemotiveerde atleten ondersteunen we en inspireren we om uit te blinken op het hoogste niveau. Dit doen we deels zelf en voor de rest door samen te werken met organisaties die dezelfde visie hebben. 

logo AV 34

Kernwaarden

AV34 zorgt voor een veilige omgeving waar haar leden op een verantwoorde en doelmatige wijze Nordic walking, hardlopen en atletiek kunnen beoefenen met begeleiding door gekwalificeerde trainers, een professionele accommodatie en goed materiaal.

AV34 stelt plezier in bewegen voorop. De vereniging stimuleert en ondersteunt activiteiten die de sociale contacten en saamhorigheid bevorderen.

AV34 streeft naar verbetering van sportieve prestaties van alle leden op hun eigen niveau. Bij recreatieve sporters ligt de nadruk op fitheid en gezondheid, terwijl bij wedstrijdsporters prestaties op regionaal, landelijk of internationaal niveau worden nagestreefd.

AV34 streeft ernaar een vereniging te zijn waarbij iedereen respect heeft voor elkaar en elkaars inspanningen. De vereniging bevordert gelijkheid en stimuleert een respectvolle omgang tussen alle leden.