Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Nummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Atletiek Categorie*
Atletiekunie nummer
Loopgroep Categorie*
Atletiekunie nummer
Nordic Walking Categorie*
Atletiekunie nummer
Wegatletiek Categorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
Enkele optionele extra vragen
Komt u van een andere atletiek vereniging?
Zo ja, bij welke verenigingen?
Bij welke groep/trainer gaat u meedoen ?
Opmerking