Gebruik Accommodatie

De accommodatie in het Orderbos wordt intensief gebruikt. Het is daarom onoverkomelijk goede afspraken te hebben over het gebruik van de materialen, de baan en het krachthonk.
De hoofdgebruiker heeft het eerste recht op de baan: anderen die tegelijkertijd willen trainen moeten dit overleggen met de hoofdgebruiker.

Eigen risico:

Trainen op de accommodatie en in het krachthonk geschiedt voor eigen risico.

Pupillen:

Als de pupillen trainen, gaat hun programma voor. Andere gebruikers moeten in overleg met de pupillen hoofdtrainer het baangebruik afstemmen.

Gebruiken op/van de baan:

Er wordt linksom (tegen de klok in) gelopen. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in overleg met alle reguliere gebruikers op dat moment.

Baanregels op een rij:

 • Inlopen gebeurt buiten de baan, op het gras of, indien daar geen training wordt gege-ven, in de buitenste banen;
 • Het liefst twee banen gebruiken voor het trainen;
 • Als er andere groepen bezig zijn in deze banen deze dan zoveel mogelijk NIET hin-deren;
 • Oefeningen zoveel mogelijk buiten de baan, op het gras of op de hoogspring gedeel-ten doen;
 • Loopscholing zoveel mogelijk buiten de loopgedeelten, op de buitenste 2 banen of op de aanloop stukken van de ver/hoogspring/bakken doen.
 • Snelle looptrainingen (m.u.v. sprint) dienen in baan 1 en 2  te worden afgewerkt;
 • Hierbij geldt dat er NIET naast elkaar wordt gelopen, maar ACHTER elkaar;
 • Geen sprinttrainingen in baan 1 en 2;
 • Het inhalen gebeurt in baan 2. Snellere atleten kunnen dan makkelijker, zonder be-lemmering inhalen.
 • De herstelpauzes worden in baan 3 en 4 gedaan ongeacht het tempo (wandel of dribbel pauzes). Andere groepen hiervan mogen geen hinder ondervinden;
 • Hordetrainingen worden in beginsel uitgevoerd op de buitenste banen van het sprint-gedeelte, echter: vanwege de vele en grote loopgroepen worden er op maandag- en vrijdagavond geen hordetrainingen op de baan gehouden;
 • Bij het oversteken goed kijken of er lopers aankomen;
 • Als er op het grasveldbinnenterrein getraind wordt voor de technische onderdelen van werpen, dan mag er NIET op het grasveld overgestoken worden.
 • “UITSTAPPEN”. Daarbij gaat het ook nogal eens mis. Lopers letten vaak niet op inhalers als ze naar buiten uitstappen. Als het druk is met inhalers is het te verkiezen naar binnen uit te stap-pen…..
Materiaal:

Materialen moeten gebruikt worden waarvoor ze bestemd zijn.
Materialen moeten zorgvuldig worden behandeld en na afloop van het gebruik opgeruimd wor-den.

Krachthonk:

Het krachthonk mag alleen gebruikt worden onder (verlengd) toezicht van een trainer. Het krachthonk mag niet worden gebruikt als kleedkamer.
Een atleet mag zich niet alleen in het krachthonk bevinden; atleten die zonder trainer kracht-training willen doen mogen dit alleen met minimaal 2 personen en na toestemming van de eigen trainer en de trainingscoördinator. Alleen na toestemming kan de sleutel verkregen worden. De eigen trainer blijft verantwoordelijk.
Alle halters en schijven moeten na gebruik worden opgeborgen.

Parkeren:

Bij de atletiekbaan van AV’34 kan je op twee plaatsen je auto parkeren; aan de “bos”-kant en aan de “kazerne”-kant.

Elke zaterdagmorgen staat de Sportlaan (de weg tussen AV’34 en de kazerne) vol met geparkeerde auto’s. Er staan zo veel auto’s dat er aan beide zijden van de weg geparkeerd wordt en daardoor ontstaan gevaarlijke situaties. Er is toestemming van de verantwoordelijke van de kazerne om gebruik te maken van hun nieuw aangelegde parkeerplaats aan de kant van de Sportlaan. Deze parkeerplaats is in principe afgesloten met slagbomen, maar deze staan in het weekeinde omhoog, zodat wij gebruik kunnen maken van deze parkeerplaats. Wij verzoeken iedereen om netjes en ordelijk gebruik te maken van deze parkeerplaats. Mocht iemand schade veroorzaken aan of op de parkeerplaats, laat hij/zij zich dan melden bij Gerrit Pothoven, via het mailadres atletiekbaan@av34.nl.

Gebruik van het clubhuis:

Het is mogelijk om voor bepaalde atletiek doeleinden, zoals bijvoorbeeld een trainersoverleg, het clubhuis hiervoor te gebruiken. Dit gebruik moet wel eerste afgestemd worden via twee kleine stappen:

 • In de agenda achter de bar moet worden nagekeken of die dag nog vrij is;
 • Een mail sturen naar atletiekbaan@av34.nl

Bij een bevestiging van de mail, is het gebruik van het clubhuis vastgelegd.

Accommodatie Overzicht