Een brede baan

Bij de extra ALV van april 2017 werd door de grote meerderheid van de aanwezigen het groene licht geven voor de voorstellen en plannen voor een nieuwe baan. De gemeenteraad  ging akkoord met de voorstellen. Inmiddels wordt al hard gewerkt aan de aanleg.

Bij de extra ALV is toegezegd met een plan te komen om AV’34 zo verder te ontwikkelen dat de baan geen of weinig risico vormt, maar de vereniging juist sterker en mooier maakt.

In een stafoverleg begin mei is door ruim 25  enthousiaste aanwezigen al een stevig begin gemaakt hoe dat verder op te pakken.

Het is goed om de verdere uitwerking planmatig op te pakken. Er zal opnieuw inzet van velen nodig zijn. Een plan geeft de mogelijkheid aan mensen om delen zelf, in groepjes of via een commissie op te pakken en uit te werken. Het bestuur zal het  coördinatiepunt zijn en het plan bijwerken waar nodig. Dat vraagt om overleg en terugkoppeling.

Ondertussen zal er ook heel veel gebeuren binnen de vereniging waar het plan niet expliciet op in gaat. Dat is juist heel goed. De vereniging draait organisch prima, er gebeuren bijna als vanzelf heel veel goede dingen. Daarom is AV ’34 met meer dan 1000 leden ook zijn fijne vereniging!

Het plan geeft organisatorisch enkele speerpunten weer die de komende 3 jaar goed zijn om uit te werken. Zodat de nieuwe baan ons verder helpt.

 

Een brede baan

Waar gaat dat plan dan over?

Het kent 7 onderdelen:

  1. Een toekomstbestendige vereniging waar Apeldoorn warm voor loopt
  2. Grotere betrokkenheid en inzet van meer leden
  3. Op weg naar een open vereniging
  4. Een technisch beleid dat staat als een huis en betere prestaties oplevert
  5. Breed gebruik van de baan en de accommodatie
  6. Structurele bezetting door een clubhuisbeheerder
  7. Meer inkomsten en meer leden

 

Als we dat voor elkaar krijgen dan zijn we een enorm eind verder.

Meer dan 7 speerpunten zijn voor een vereniging en voor een nieuwe aanpak nauwelijks te behappen. Bovenstaande 7 geven een forse ambitie weer, maar wel een realistische ambitie. Er staat spanning op, het vraagt inspanning en resultaten dienen binnen 3 jaar helder te zijn, anders dreigt sleur . De spanning gaat er dan vanaf en we zouden kunnen verzanden in alleen ideeën of bedoelingen.

De randvoorwaarden zijn op dit moment goed, we hebben het moment mee. Er is een nieuwe, ultramoderne, prachtige baan, de gemeente Apeldoorn is enthousiast, er zijn al veel daadkrachtige leden, we hebben er meer dan 1000, er zijn voldoende ontwikkelingen in de samenleving en in de omgeving om bij aan te sluiten en om van te profiteren.

De 7 speerpunten of planonderdelen hangen met elkaar samen. Prioritering is niet noodzakelijk, afstemming wel.

Per onderdeel worden mensen gezocht die  zaken verder willen uitwerken. Dat kan door iemand te benaderen, door een avond te beleggen met gelijkgestemden om iets uit werken, door een subsidieaanvraag te schrijven, door een  interview in de Stentor te krijgen, enz.

Op korte termijn moeten we er  voor zorgen dat die 7 punten worden uitgewerkt in 7 korte deelplannen. In aanloop naar de ALV van november proberen we al een stevig begin te maken met de uitwerking.

Hoe ziet zo’n deelplan eruit dan?

Laten we een kort voorbeeld geven voor  een toekomstbestendige vereniging waar Apeldoorn warm voor loopt (nummer 1).Een aanzet, die zeker nog verder uitgewerkt moet worden. Door een ieder die daar zin in heeft of ideeën voor heeft!

Een toekomstbestendige vereniging heeft voldoende leden en aanloop, staat in de belangstelling, wordt in de regio gekend en gewaardeerd, organiseert aansprekende evenementen.

Voldoende leden betekent in dit geval  genoeg om financieel gezond te kunnen draaien. Daarvoor willen we beetje bij beetje groeien. Eerst naar 1250 en dan verder. Maar we zijn ook blij met losse inloop van atleten, die op de baan gebruiken door per keer te betalen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer jongeren en ouderen lid worden, dat meer mensen de weg naar de baan incidenteel vinden? Zijn er nieuwe doelgroepen? Kunnen we op scholen iets doen of in buurtcentra? Kunnen we via fysiotherapeuten of gezondheidszorg iets voor elkaar krijgen? Wat moet er dan gebeuren?

AV’34 komt , meer dan nu het geval is, in de belangstelling te staan. Wie kunnen we daarvoor mee laten werken? Lokale omroep? De Stentor? Kunnen we extra evenementen organiseren als een jaarlijks Apeldoorns kampioenschap of een cross elke laatste zondag van de maand? Is een link met Centraal Beheer mogelijk? Of een ander bedrijf? Hoe brengen we dit verder?

En hoe regelen we de financiën voor de commissies. Er moet een jaarlijks budget zijn voor commissies, hoe bepalen we dat? De administratie is al geautomatiseerd. Dat is heel prettig en helpt mee aan onze toekomstbestendigheid. Zijn er nog verbeteringen nodig?

Gekend en gewaardeerd in de regio. Dat zou fijn zijn. We zijn een Apeldoornse vereniging, maar onze aantrekkingskracht kan verder reiken met de nieuwe baan. Móet misschien wel verder reiken. Zijn er mogelijkheden voor een regionaal trainingscentrum? Gaan we een Gelderse competitie uitwerken? Geven we andere verenigingen uit de regio de mogelijkheid om hier wedstrijden en trainingen te houden? Nodigen we standaard een bestuur van een andere vereniging uit om onze gast te zijn bij evenementen? Wat is er nodig voor dat alles? Kan het? Zijn er betere ideeen ?

Aansprekende evenementen! Die zijn altijd goed voor een vereniging! Wat kunnen we aan en waar denken we aan? Welke mensen of instanties kunnen ons hierbij helpen?

Er gebeurt al veel!

Er gebeurt al heel veel binnen AV ‘34. Te veel om op te noemen. Het bestuur heeft heel veel waardering voor al het vrijwilligerswerk dat al wordt verricht. En regelmatig horen we nieuwe ideeën en vragen. Een paar voorbeelden:

        Kunnen we studenten benaderen om ons te helpen via hun stages?

        Zijn er nieuwe manieren voor ledenwerving?

        Kunnen we met een baanstrippenkaart gaan werken of korte lidmaatschappen?

        Kan de accommodatie ook nog voor nieuwe activiteiten worden gebruikt?

        Sponsoring is nodig, maar niet eenvoudig. Wat te denken van no cure no pay door professionals?

En zo zijn er nog wel meer ideeën die een plek moeten krijgen in de 7 deelplannen. En de uitwerking moet dan uiteraard volgen!

 

En hoe dan nu verder?

Wat staat er de komende tijd te doen, om onze gezamenlijke ambities gezamenlijk waar te maken?

      Op de korte termijn kunnen we mensen proberen te vinden die meehelpen met het schrijven van deelplannen. Dat mag kort, belangrijkste is dat het we meer mensen aan de slag krijgen.

      We moeten mensen benaderen die die plannen verder mee willen uitwerken. Dat is niet alleen aan het bestuur, maar ook aan jou als je meehelpt.

      Regelmatige terugkoppeling aan elkaar en aan het bestuur is nodig. Dat kan via de website, stafoverleg, nieuwsbrief, enz.

      Er zal overlap zijn tussen de deelplannen, dat is niet erg, maar juist goed

      In de ALV van november een over-all terugkoppeling

      Bij die ALV in november zijn we een eind verder

      En in 2018 komen er vast al resultaten! En misschien al eerder.

 

Zin en wat tijd om mee te doen? Mail naar ikdoemee@av34.nl  of spreek een van de bestuursleden aan.

Dank alvast!