Pupillen

FUNdament 

Deze fase wordt gekenmerkt door veelzijdige trainingen, waarbij wij rekening houden met ontwikkeling van motorische vermogens (o.a. behendigheid en snelheid, ritmisch vermogen en ruimtelijke oriëntatie) en de basisvaardigheden lopen, springen en werpen. “Veel en veelzijdig bewegen op een speelse manier” is het motto dat wij hanteren. Onze trainingen sluiten bij de belevingswereld van de kinderen waarin vooral het plezier voorop staat. Belangrijk is ook recht te doen aan de enorme bewegingsdrang van de kinderen. Wij leggen ze geen bewegingsbelemmeringen op door gericht aan techniek te gaan werken. Wedstrijdjes kunnen, maar plezier staat voorop.

In eerste instantie wordt elke atleet ingedeeld in een groep aan de hand van de leeftijd. De indeling van de groepen van 1 oktober 2019 t/m 30 september 2020 is:

Groep

Leeftijd

Geboren in

Pupillen D

Vanaf 6 jaar

2013 / 2014

Pupillen C

8 jaar

2012

Pupillen B

9 jaar

2011

Pupillen A

10 en 11 jaar

2009 / 2010

 

De pupillen bij AV’34 zijn de kinderen van 6 jaar (pupil D) tot 11 jaar (pupil A). De leeftijdsgroep waarbij bewegen, spelen en (soms) onstuimig enthousiasme de boventoon voert; van ‘de kat uit de boom kijken’ tot ‘alles kunnen’. De kinderen worden op een speelse attractieve wijze de basis en het plezier in de atletiek aangeleerd.

 

De pupillenatletiek wat bestaat uit:

·         Lopen:   sprinten, lange afstand, estafettes en veldlopen (cross);

·         Springen: verspringen en hoogspringen;

·         Werpen:  kogelstoten en balgooien (als voorbereiding op het speerwerpen).

 

Door de groepsactiviteiten, de spelvormen, estafettes wordt naast de individuele ontwikkeling ook aan de teamgeest gebouwd. Iedere persoonlijke verbetering wordt door de groep gestimuleerd en gewaardeerd. De regionale wedstrijden is de ‘slagroom’ op de atletiektaart. Er wordt dan in een picknickachtige sfeer het getrainde in de praktijk uitgevoerd. Tevens kunnen de pupillen zich meten met en kennis maken met atleetjes van andere verenigingen.


In de week worden twee trainingen aangeboden:

·         Op de zaterdagmorgen op de atletiekbaan en in het Orderbos, waarbij het accent ligt op het lopen;

·         Op de woensdagmiddag in de wintermaanden (in een sportzaal), dan wel op de woensdagmiddag in de zomermaanden (op de atletiekbaan), waarbij het accent meer ligt op de techniek ontwikkeling.

 

Trainingstijden

Dag

Van – tot

Zomer

Maandag

17.30 – 19.00

A pupillen

Begin maart t/m half november

Woensdag

16.45 – 18.15

Alle pupillen

 

Zaterdag

09.00 – 10.15/10.30

Alle pupillen

Winter

Maandag

17.30 – 19.00

A pupillen

Half november t/m begin maart

Woensdag Zuiderparkhal

16.30 – 17.30

B & C & D pupillen

 

Woensdag Zuiderparkhal

17.30 – 18.30

A pupillen

 

Zaterdag

9.00 – 10.15/10.30  

Alle pupillen

 

De train(st)ers proberen de pupillen vooral het plezier in de atletiek over te brengen. Bij de jongste groepen gebeurt dat spelenderwijs en bij de oudere groepen wordt uitdagender en gerichter getraind.